Інститут екранних мистецтв

Recent Submissions

 • Волошенюк, Оксана Валеріївна; Мокрогуз, Олександр Петрович; Новікова, Людмила Євгеніївна; Тримбач, Сергій Васильович; Черков, Георгій Анатолійович (Академія української преси; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології імені М. Рильського НАНУ, 2019-06-21)
  Цей посібник для вчителів, які викладають історію та медіаграмотність. Звернення до українських кінотекстів дозволить популяризувати кінематографічну грамотність та, через призму мистецьких творів, продискутувати про ...
 • Волошенюк, Оксана Валеріївна; Іванов, Валерій Феліксович (Центр вільної преси; Академія української преси; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології імені М. Рильського НАНУ, 2012-10-16)
  Авторський колектив: В. Ф. Іванов (Глава І, ІІІ, ІV, V), О. В. Волошенюк (Глава VI, VІІІ, ІХ, Х), Д. Ю. Дзюба (Глава VІ, ХІ), В. Ф. Дубровський (Глава ІV), Т. В. Іванова (Глава ХVІ), Л. М. Кульчинська (Глава VІІІ, ХІІ, ...
 • Волошенюк, Оксана Валеріївна; Баликін, Ілля; Чорний, Олег; Федченко, Олег (Академія української преси; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології імені М. Рильського НАНУ, 2019)
  Абетка візуальної грамотності присвячена першоцеглинкам мови кіномистецва. Вона надасть можливість як педагогам НУШ, так і учням краще орієнтуватися у світі візуальності.
 • Погребняк, Галина Петрівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2020-08-08)
  Монографія присвячена розгляду й аналізу концепту «авторське кіно» в соціокультурному середовищі другої половини ХХ – початку ХХІ століття. У полі зору дослідниці – актуальна проблема вивчення творчості авторів-режисерів ...
 • Мироненко, Вікторія Олександрівна; Myronenko, Viktoriia (City Museum of Ljubljana, 2018)
  In March 2017, a photographic archive of Leonid Burlaka, a Ukrainian cinematographer renowned in the Soviet Union, was accidentally discovered in Odessa (Ukraine). This finding immediately posed multiple questions. A part ...
 • Кущ, Євген Вадимович (НАКККіМ, 2013)
  Увагу приділено феномену електромузичного інструментарію у сучасному соціокультурному просторі. Простежено основні тенденції музичної культури у контексті процесів глобалізації, виявлено ключові еволюційні фактори, визначено ...
 • Кущ, Євген Вадимович (Міленіум, 2015)
  У статті розглянуто специфіку історичного розвитку музичного інструментарію з позиції філософії техніки і медіалогії. На основі компаративного підходу проаналізовано ціннісний аспект тембрології традиційного і електромузичного ...
 • Кущ, Євген Вадимович (Міленіум, 2017)
  Мета статті полягає у виявленні імплозивних ефектів миттєвої комунікації у сучасних музичних і парамузичних формах. Методологія дослідження передбачає звернення до загальнонаукових методів; до методів теоретичного ...
 • Кущ, Євген Вадимович (НАКККіМ, 2015)
  Монографія присвячена розгляду та аналізу специфіки функціонування електромузичного інструментарію у сучасній музичній культурі. Дослідження адресоване професіоналам та любителям електронної музики, мистецтвознавцям та ...
 • Домбругова, Наталія Михайлівна (Міленіум, 2018)
  Мета статті – окреслити специфіку саунд-дизайну як знакової системи у структурі фільму. Методологія дослідження включає семіотичний підхід і залучення деяких постструктуралістських концепцій (зокрема «порожнього знаку»), ...
 • Ovsiuk, Nina; Afanasieva, Inna („ARTIFEX” Bucureşti, 2022-12-14)
  The specifics of export-import trade operations, the importance of licensing and quotas for foreign economic activity were determined. Normative acts regulating operations of foreign economic activity were characterized. ...
 • Овсюк, Н. В.; Афанас'єва, І. І.; Звірюк, О. Р. (2022)
  У цій статті досліджено особливості відображення практичних ситуацій щодо операцій з основними засобами суб'єктів господарювання в системі бухгалтерського обліку відповідно до вимог МСФЗ. Визначено, що базисом ефективної ...
 • Погребняк, Галина Петрівна (НАКККіМ, 2017-06-20)
  У підручнику на широкому історичному тлі проаналізовано становлення й розвиток виражальних засобів кіномистецтва, телебачення й радіо, розкрито їх художньо-естетичну цінність і можливості використання в сценічному мистецтві ...