IrKNKKUTCT - Інституційний репозитарій Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Положення про репозитарій

Інструкція із розміщення робіт у репозитарії

Communities in DSpace

Recently Added

 • Unknown author (2023-07)
  Матеріали 32 номера «Наукового вісника» КНУТКіТ відображають ставлення їх авторів до подій 2022 - 2023 рр. в Україні та світі, розуміння ситуації й проблем та місця в цих умовах мистецьких закладів і мистецтва загалом. ...
 • Бондарчук, Степан Корійович (ПП "Євро-Волинь", 2023)
 • Фіалко, Валерій Олексійович (Видавничий дім «Антиквар», 2016)
  У монографії вперше досліджується еволюція образної лексики драматичного театру України другої половини XX століття. Водночас автор розгортає широку панораму розвитку сценічного мистецтва в контексті тогочасних соціокультурних ...
 • Фіалко, Валерій Олексійович (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017)
  В статті висвітлюється процес створення зорових образів, які передбачають взаємодію конфліктних начал, виокремлюють у спектаклі свою несумісність, боротьбу, відкриваючи у пластиці широку шкалу смислових категорій. ...
 • Фіалко, Валерій Олексійович (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2015)
  Режисерська діяльність С. Данченка на чолі Київського театру ім. І. Франка розширила естетичну територію творчих пошуків колективу. Його постановки: «Украдене щастя» І. Франка, «Дядя Ваня» А. Чехова, «Візит старої дами» ...

View more