Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Калашник, Ольга Олександрівна (, 2006)
  У статті аналізується поема Р. М. Рільке "Орфей, Евірідіка, Гермес" і її переклади українською мовою, здійснені поетами М. Бажаном, Ю. Кленом і В. Стусом. Досліджується звуковий, образно-символічний, ідейно-філософський ...
 • Шестакова, Дар'я Вікторівна (Акта, 2007)
  У статті досліджується проблема інтерпретації філософсько-естетичної категорії "дім" у драматургії А. Чехова на сценах київських театрів.
 • Хоню, Вікторія Вікторівна (Інститут журналістики, 2007)
  Досліджено напрями і форми видавничої і науково-публіцистичної діяльності співробітників видавництва "Вік" у контексті взаємовпливу книговидання і періодики, становлення засад національно-культурної діяльності в Україні.
 • Unknown author (2007-04)
  У першому випуску збірника наукових праць досліджено питання теорії та історії театрального мистецтва, кіномистецтва, телебачення, художньої культури, проблеми мистецької педагогіки. Розділ "Персоналії" у цьому випуску ...
 • Unknown author (2008-12)
  У другому і третьому випусках збірника наукових праць досліджено питання теорії та історії театрального мистецтва, кіномистецтва, телебачення, художньої культури, проблеми мистецької педагогіки. Розділ "Персоналії" ...
 • Калашник, Ольга Олександрівна (Чернівецький національний університет, 2009)
  У статті доводиться, що візіонерська творчість є універсалією в мистецтві, словесному й несловесному. За допомогою порівняльної інтерпретації досліджено риси візіонерства в поезії і живописі. Автор не обходить увагою ...
 • Unknown author (2009-12)
  У збірнику наукових праць досліджено проблеми теорії та історії театрального мистецтва, кіномистецтва, телебачення, культурології, мистецької педагогіки. Крім того, збірник містить історикографічні і джерелознавчі матеріали ...
 • Калашник, Ольга Олександрівна (Чернівецький національний університет, 2010)
  Здійснена порівняльна інтерпретація поезій Володимира Свідзінського і Ґеорга Тракля. У результаті дослідження художніх і світоглядних позицій цих авторів знайдено низку паралелей на рівні поетичного вираження інфернальних ...
 • Сітенко, Тетяна Володимирівна (2010)
  Висвітлено зміст, обсяг і контроль концертних виступів польських піаністів у музичному житті Києва ХІХ - ХХ ст. Розглянуто концерти Й. Гофмана, Й. Слівінського, В. Ландовського, І. Падеревського, Л. Годовського, О. ...
 • Миропольська, Євгенія Валеріївна (2010)
  Стаття розкриває імплікації "філософії абсурду" в мистецтві XX ст., акцентуючи особливу увагу на драматургії абсурду.
 • Миропольська, Євгенія Валеріївна (2010)
  Стаття розкриває основні моменти естетики Середньовіччя.
 • Unknown author (2010-05)
  У шостому випуску Збірника наукових праць досліджено питання теорії та історії театрального мистецтва, кіномистецтва, телебачення, художньої культури, проблеми мистецької педагогіки. Розділ "Персоналії" у цьому випуску ...
 • Unknown author (2010-12)
  Сьомий випуск "Наукового вісника" містить матеріали, автори яких досліджують питання історії й розвитку професіональних і аматорських театрів, проблеми теорії та історії кіномистецтва, телебачення, культурології й мистецької ...
 • Коваленко, Єва Ігорівна (НАН України, ІМФЕ імені М. Т. Рильського, 2011)
  Стаття присвячена творчості артиста балету - соліста Національної опери України, педагога й хореографа Володимира Чуприна.
 • Станіславська, Катерина Ігорівна (ХДАДМ, 2011)
  У статті розглянуто історичний розвиток боді-арту, окреслено форми та засоби сучасного боді-пейнтінгу, наведено приклади видатних робіт у галузі тілесного розпису, боді-пейнтінг визначений як мистецько-видовищна форма.
 • Коваленко, Єва Ігорівна (НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2011)
  Стаття присвячена творчості видатної української балерини Валентини Федорівни Калиновської
 • Unknown author (2011-06)
  У восьмому числі "Наукового вісника" продовжено тему шекспірознавчих студій Й. В. Гете, окреслено постановочний шлях трагедії "Цар Едіп" Софокла в українському театральному процесі ХХ - початку ХХІ ст., висвітлено особливості ...
 • Unknown author (2011-11)
  2011 року Інститут екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого святкує ювілей – 50 років від дня заснування. Дев’яте число «Наукового вісника» присвячене ...
 • Станіславська, Катерина Ігорівна (НАКККіМ, 2012)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. Дисертація присвячена ...
 • Unknown author (2012)
  Одинадцятий випуск "Наукового вісника" містить дослідження у галузі театрального та екранних мистецтв, а також висвітлює деякі проблеми мистецької педагогіки. Розділ "Персоналії" представлений дослідженнями молодих авторів ...

Search DSpace

Browse

My Account