Institutional repository of
Kyiv National I. K. Karpenko-Karyi University
of Theatre, Cinema and Television

Український музично-драматичний театр у системі соціокультурних зв’язків останньої третини ХІХ – початку ХХ століття

Show simple item record

dc.contributor.author Ян, Ірина Миколаївна
dc.date.accessioned 2023-05-29T13:24:25Z
dc.date.available 2023-05-29T13:24:25Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Ян І. М. Український музично-драматичний театр у системі соціокультурних зв'язків останньої третини XIX – початку XX століття: автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства: 26.00.01 - теорія та історія культури / Ірина Миколаївна Ян. - Київ, 2021. - 33 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://ir.knutkt.edu.ua/handle/123456789/678
dc.description.abstract Автореферат презентує дисертацію, де здійснюється комплексна теоретико-дискурсивна концептуалізація історико-культурних процесів конституювання та інституалізації українського музично-драматичного театру як культуротворчого феномена у соціосфері державно-політичних, загальногромадських, соціально-економічних, адміністративно-господарських, міжкультурних, етнічних, регіональних і художньо-естетичних зв’язків у полікультурних умовах Російської та Австро-Угорської імперій останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. Розкрито націєтворчий сенс соціокультурного статусу та ролі музично-драматичного театру в історії української культури. Проаналізовано характерні ознаки інституалізації українського музично-драматичного театру, що виявилися у формуванні його організаційно-творчих засад, традиційних та інноваційних форм музично-драматичної діяльності, створенні національного жанрово-стильового репертуару. Розглянуто художньо-естетичну та світоглядно-просвітницьку спрямованість гастрольної діяльності українських музично-драматичних колективів, що сприяла розвитку етнокультурних взаємозв’язків, створенню цілісного поліетнічного культурного простору. Виявлено, що розвиток українського музично-драматичного театру на зламі століть, як і українського мистецтва загалом, відбувався в контексті еволюції європейської культури. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject український музично-драматичний театр uk_UA
dc.subject національна культура uk_UA
dc.subject соціокультурні зв’язки uk_UA
dc.subject соціосфера uk_UA
dc.subject конституювання театру uk_UA
dc.subject інституалізація uk_UA
dc.subject міжкультурний діалог uk_UA
dc.subject театрально-критична думка uk_UA
dc.subject гастрольна діяльність uk_UA
dc.subject репертуар uk_UA
dc.title Український музично-драматичний театр у системі соціокультурних зв’язків останньої третини ХІХ – початку ХХ століття uk_UA
dc.type Abstract uk_UA
dc.identifier.udc 792.5:792.2[477“189/191”]:303.433.2


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics