Інститут екранних мистецтв

Recent Submissions

 • Медведюк, Ганна Юріївна (2024)
  У роботі розглянуто можливості використання мультимедійних технологій як інструменту для художнього звукошумового рішення театральних вистав. Підняте питання використання технології об'ємного звуку в театральному просторі, ...
 • Marchenko, Serhiy (Adam Mickiewicz University Press., 2023)
  The article covers the thematic and genre diversity of non-fiction cinema in Ukraine, which following the country’s regaining its independence in 1991, launched a reflection on previously hushed-up topics that were ...
 • Журавльова, Тетяна Василівна (ІМФЕ НАНУ, 2012)
  Елементи мелодрами у вітчизняному кінематографі радянської доби завжди використовувалися відповідно до ідеологічних констант методу соцреалізму. У статті на емпіричному матеріалі розкрито зміни, що відбувалися в ...
 • Журавльова, Тетяна Василівна (ІМФЕ НАНУ, 2016)
  Стаття присвячена культурологічному дослідженню періоду "відлиги" в українському кіномистецтві. Ретроспективний аналіз покликаний виявити історико-культурні чинники, які сприяли появі численних кіномелодрам, створених на ...
 • Журавльова, Тетяна Василівна (Київський національний університет культури і мистецтв, 2018-12-26)
  Мета роботи полягає в дослідженні ролі та специфіки функціонування елементів мелодрами в аналізованих фільмах К. Муратової. З огляду на поставлені завдання, в роботі застосовано наступні методи: порівняльно-генетичний – в ...
 • Журавльова, Тетяна Василівна (ІМФЕ імені М. Т. Рильського, 2018)
  У статті досліджено втілення поняття «мелодраматизм» у авторському кінематографі України початку ХХІ століття. На прикладі фільмів К. Муратової та Є. Нейман розглянуто роль та функціонування художніх властивостей мелодрами ...
 • Журавльова, Тетяна Василівна (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, 2020-08-20)
  Розглянуто екранізовані версії класичних оперних творів як приклад міжмистецької взаємодії. Екранізацію порівняно з таким методом художньої діяльності, як інтерпретація — відтворення оперного твору засобами кінематографу. ...
 • Журавльова, Тетяна Василівна (Вісник КНУКіМ, 2023-06)
  Метою статті є: розкриття художніх прийомів, якими режисери фільмів періоду хрущовської «відлиги» відтворювали інтимні переживання персонажів; концептуалізація поняття «кохання» у фільмах цього часу, визначення значущості ...
 • Чепурнов, Ігор Юрійович (2024-01-12)
  Кінематограф — це мистецтво, яке стало можливим завдяки поєднанню технічного прогресу та творчого процесу. Саме тому технологічні відкриття мають величезний вплив на інструменти, якими користувалися режисери певного періоду. ...
 • Волошенюк, Оксана Валеріївна; Мокрогуз, Олександр Петрович; Новікова, Людмила Євгеніївна; Тримбач, Сергій Васильович; Черков, Георгій Анатолійович (Академія української преси; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології імені М. Рильського НАНУ, 2019-06-21)
  Цей посібник для вчителів, які викладають історію та медіаграмотність. Звернення до українських кінотекстів дозволить популяризувати кінематографічну грамотність та, через призму мистецьких творів, продискутувати про ...
 • Волошенюк, Оксана Валеріївна; Іванов, Валерій Феліксович (Центр вільної преси; Академія української преси; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології імені М. Рильського НАНУ, 2012-10-16)
  Авторський колектив: В. Ф. Іванов (Глава І, ІІІ, ІV, V), О. В. Волошенюк (Глава VI, VІІІ, ІХ, Х), Д. Ю. Дзюба (Глава VІ, ХІ), В. Ф. Дубровський (Глава ІV), Т. В. Іванова (Глава ХVІ), Л. М. Кульчинська (Глава VІІІ, ХІІ, ...
 • Волошенюк, Оксана Валеріївна; Баликін, Ілля; Чорний, Олег; Федченко, Олег (Академія української преси; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології імені М. Рильського НАНУ, 2019)
  Абетка візуальної грамотності присвячена першоцеглинкам мови кіномистецва. Вона надасть можливість як педагогам НУШ, так і учням краще орієнтуватися у світі візуальності.
 • Погребняк, Галина Петрівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2020-08-08)
  Монографія присвячена розгляду й аналізу концепту «авторське кіно» в соціокультурному середовищі другої половини ХХ – початку ХХІ століття. У полі зору дослідниці – актуальна проблема вивчення творчості авторів-режисерів ...
 • Мироненко, Вікторія Олександрівна; Myronenko, Viktoriia (City Museum of Ljubljana, 2018)
  In March 2017, a photographic archive of Leonid Burlaka, a Ukrainian cinematographer renowned in the Soviet Union, was accidentally discovered in Odessa (Ukraine). This finding immediately posed multiple questions. A part ...
 • Кущ, Євген Вадимович (НАКККіМ, 2013)
  Увагу приділено феномену електромузичного інструментарію у сучасному соціокультурному просторі. Простежено основні тенденції музичної культури у контексті процесів глобалізації, виявлено ключові еволюційні фактори, визначено ...
 • Кущ, Євген Вадимович (Міленіум, 2015)
  У статті розглянуто специфіку історичного розвитку музичного інструментарію з позиції філософії техніки і медіалогії. На основі компаративного підходу проаналізовано ціннісний аспект тембрології традиційного і електромузичного ...
 • Кущ, Євген Вадимович (Міленіум, 2017)
  Мета статті полягає у виявленні імплозивних ефектів миттєвої комунікації у сучасних музичних і парамузичних формах. Методологія дослідження передбачає звернення до загальнонаукових методів; до методів теоретичного ...
 • Кущ, Євген Вадимович (НАКККіМ, 2015)
  Монографія присвячена розгляду та аналізу специфіки функціонування електромузичного інструментарію у сучасній музичній культурі. Дослідження адресоване професіоналам та любителям електронної музики, мистецтвознавцям та ...
 • Домбругова, Наталія Михайлівна (Міленіум, 2018)
  Мета статті – окреслити специфіку саунд-дизайну як знакової системи у структурі фільму. Методологія дослідження включає семіотичний підхід і залучення деяких постструктуралістських концепцій (зокрема «порожнього знаку»), ...
 • Ovsiuk, Nina; Afanasieva, Inna („ARTIFEX” Bucureşti, 2022-12-14)
  The specifics of export-import trade operations, the importance of licensing and quotas for foreign economic activity were determined. Normative acts regulating operations of foreign economic activity were characterized. ...

View more