Кафедра кінознавства

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Журавльова, Тетяна Василівна (ІМФЕ НАНУ, 2012)
  Елементи мелодрами у вітчизняному кінематографі радянської доби завжди використовувалися відповідно до ідеологічних констант методу соцреалізму. У статті на емпіричному матеріалі розкрито зміни, що відбувалися в ...
 • Журавльова, Тетяна Василівна (ІМФЕ НАНУ, 2016)
  Стаття присвячена культурологічному дослідженню періоду "відлиги" в українському кіномистецтві. Ретроспективний аналіз покликаний виявити історико-культурні чинники, які сприяли появі численних кіномелодрам, створених на ...
 • Журавльова, Тетяна Василівна (Київський національний університет культури і мистецтв, 2018-12-26)
  Мета роботи полягає в дослідженні ролі та специфіки функціонування елементів мелодрами в аналізованих фільмах К. Муратової. З огляду на поставлені завдання, в роботі застосовано наступні методи: порівняльно-генетичний – в ...
 • Журавльова, Тетяна Василівна (ІМФЕ імені М. Т. Рильського, 2018)
  У статті досліджено втілення поняття «мелодраматизм» у авторському кінематографі України початку ХХІ століття. На прикладі фільмів К. Муратової та Є. Нейман розглянуто роль та функціонування художніх властивостей мелодрами ...
 • Журавльова, Тетяна Василівна (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, 2020-08-20)
  Розглянуто екранізовані версії класичних оперних творів як приклад міжмистецької взаємодії. Екранізацію порівняно з таким методом художньої діяльності, як інтерпретація — відтворення оперного твору засобами кінематографу. ...
 • Журавльова, Тетяна Василівна (Вісник КНУКіМ, 2023-06)
  Метою статті є: розкриття художніх прийомів, якими режисери фільмів періоду хрущовської «відлиги» відтворювали інтимні переживання персонажів; концептуалізація поняття «кохання» у фільмах цього часу, визначення значущості ...
 • Волошенюк, Оксана Валеріївна; Мокрогуз, Олександр Петрович; Новікова, Людмила Євгеніївна; Тримбач, Сергій Васильович; Черков, Георгій Анатолійович (Академія української преси; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології імені М. Рильського НАНУ, 2019-06-21)
  Цей посібник для вчителів, які викладають історію та медіаграмотність. Звернення до українських кінотекстів дозволить популяризувати кінематографічну грамотність та, через призму мистецьких творів, продискутувати про ...
 • Волошенюк, Оксана Валеріївна; Іванов, Валерій Феліксович (Центр вільної преси; Академія української преси; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології імені М. Рильського НАНУ, 2012-10-16)
  Авторський колектив: В. Ф. Іванов (Глава І, ІІІ, ІV, V), О. В. Волошенюк (Глава VI, VІІІ, ІХ, Х), Д. Ю. Дзюба (Глава VІ, ХІ), В. Ф. Дубровський (Глава ІV), Т. В. Іванова (Глава ХVІ), Л. М. Кульчинська (Глава VІІІ, ХІІ, ...
 • Волошенюк, Оксана Валеріївна; Баликін, Ілля; Чорний, Олег; Федченко, Олег (Академія української преси; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології імені М. Рильського НАНУ, 2019)
  Абетка візуальної грамотності присвячена першоцеглинкам мови кіномистецва. Вона надасть можливість як педагогам НУШ, так і учням краще орієнтуватися у світі візуальності.
 • Погребняк, Галина Петрівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2020-08-08)
  Монографія присвячена розгляду й аналізу концепту «авторське кіно» в соціокультурному середовищі другої половини ХХ – початку ХХІ століття. У полі зору дослідниці – актуальна проблема вивчення творчості авторів-режисерів ...
 • Погребняк, Галина Петрівна (НАКККіМ, 2017-06-20)
  У підручнику на широкому історичному тлі проаналізовано становлення й розвиток виражальних засобів кіномистецтва, телебачення й радіо, розкрито їх художньо-естетичну цінність і можливості використання в сценічному мистецтві ...